jmrpublicidad posseeix un petit patrimoni compost per dos circuits de cartelleres o tanques publicitàries en règim de lloguer, denominat circuit granvisual i circuit mesmedis. El circuit granvisual està format per suports de gran format (tanques a partir de 8×3 Mts així com monopostes publicitaris). El circuit mesmedis o low cost està format per suports de petit format (tanques publicitàries que van des de 2×2 fins als 6,4×3 Mts).