En relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades, l’informem que les dades personals facilitades per Vostè en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de JMR Publicitat S.L, societat de nacionalitat Espanyola amb CIF B-61461547 i domicili social en C/Joncar 47-51 local 12 08005, Barcelona (Espanya) i seran tractats per mètode automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i/o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.

Pot Vostè exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que atorga la vigent llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax, email o directament en el nostre lloc web.

La finalitat fonamental d’aquest lloc web és permetre la relació de propostes de negoci i comercials entre empreses, per a això guardem el correu electrònic amb l’única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que aquest correu ha estat destinat per a relacions professionals, i no personals. Les dades contingudes en la Base de dades que permet la realització d’aquest servei, es refereixen exclusivament a Empreses i Professionals, i no és obligatori introduir cap dada de caràcter personal.